fbpx

Om Polfärskt

Tillsammans med våra kunder och partners skapar vi attraktiva, lönsamma och säljande brödavdelningar i Sveriges alla dagligvarubutiker. Detta gör vi genom lokalt ägandeskap och central gemenskap i en unik kombination, och i samarbete med några av Sveriges starkaste brödproducenter.

Våra ledord.

Lokala

Vi är entreprenörer, eldsjälar med passion för service och våra kunder. Från Smygehamn till Karesuando.

Hållbara

Vi har fokus på miljösmart samdistribution i alla led, arbetar för minskat matsvinn och optimerad returhantering.

Tillsammans

Vi går framåt tillsammans genom våra samarbeten som möjliggör ett brett sortiment, vår rikstäckande gemenskap och vår samordning för att säkra utveckling, lärande och effektivitet.


Polfärskt Organisation


Produkterna är våra hjältar.

Våra samarbetspartners har marknadens starkaste varumärken inom sin respektive nisch och tillsammans skapar vi glädje och mervärde för Sveriges konsumenter varje dag.
Vi har ett nära samarbete där våra partners står för innovation och produktutveckling, marknadsföring mot konsument, produktpresentation och kampanjinförsäljning till central handel.
Polfärskt står för helheten gällande avtal, sälj och distribution till handeln samt har det övergripande ansvaret för kategoriarbetet.


Värdet av en stark kedja.

Det starka lokala affärsmannaskapet hos våra företagare och säljare är en av nycklarna till vår framgång – en annan nyckel är de synergier vi skapar tillsammans genom att vara en stark kedja.

För att säkra en effektiv distribution, försäljning och lokal service så har vi gemensamma verktyg och processer som möjliggör synergier, utveckling och lärande inom hela organisationen – dessa leds av Supportkontoret Polfärskt Bröd AB.


Polfärsktbolagen.

Polfärskt är uppbyggt av 24 st Polfärsktbolag på 31 st strategiskt placerade brödterminaler i hela Sverige. Vi är alltid nära oavsett var i landet vi befinner oss. De regionala Polfärsktbolagen driver och äger distribution, försäljning och lokal service. Det lokala ansvaret och kunskapen, närheten till kund, i kombination med central kedjedrift är en starkt bidragande faktor bakom Polfärskts gemensamma framgångar.


En lärande organisation.

Lärandet inom Polfärskt sker varje dag och i varje möte med kollegor och kunder.

Genom vår bolagsstruktur med 24 egna bolag skapas unika förutsättningar för agilt lärande med möjligheter att utforska och testa nya vägar anpassade till föränderliga behov där vi snabbt kan ta tillvara möjligheter på marknaden.
Kunskap och lärande sprids genom vår starka samverkan och struktur för erfarenhetsutbyte.


Polfärskt Hållbarhet.

Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners strävar Polfärskt efter att kontinuerligt utvecklas inom ett flertal områden, ta steg och bidra till hållbart agerande i alla led i värdekedjan.

Kultur
Engagemang och delaktighet från alla medarbetare inom Polfärskt är en viktigt framgångsfaktor för att driva och skapa förändring inom hållbarhet, och därmed ett viktigt fokusområde.

Logistik
Polfärskt utvärderar logistiken löpande och samarbetet med ytterligare ett varumärke på bilarna är ett viktigt steg i att optimera transporterna.

Bilpark
Polfärskt är en av de första att testa Volvos el-lastbil som nu levererar bröd och kakor i Stockholm sedan 2020.

Matsvinn inkl. optimerad returhantering
Polfärskt tar steg för att bidra till minskat matsvinn och arbetar kontinuerligt för att optimera och höja värdet av befintlig returhantering.


Vi slutar aldrig att utveckla vår service.

Utvecklingen inom Polfärskt står aldrig still, vi strävar hela tiden efter att utveckla oss själva, våra medarbetare och säkra de bästa metoderna och verktygen för att ta nästa steg.

Vi har som mål, att varje dag, vara bäst både för våra partners och våra gemensamma kunder i dagligvaruhandeln. Detta gör vi genom inspirerande och lönsamma brödavdelningar på ett hållbart sätt, för både handeln och slutkonsumenter.

Tillsammans är vi inom Polfärskt ett oslagbart team som sporrar varandra till att vara bäst på det vi gör, både nu och i framtiden.