fbpx
3 APR 2024

Polfärskt välkomnar två nya företagare till Malmö respektive Västerås

Polfärskt välkomnar under april månad två nya ägare in i Polfärskt-familjen. Martin Olsson, nuvarande säljchef och 25 års erfarenhet från Polfärskt Malmö, tar över som ny ägare och VD under april när Mikael Malmberg slutar efter 12 år som ägare. I Västerås ansluter den fd. ICA-handlaren Mats Gunnarsson under april som ny ägare och VD och tar över från Anders och Dan Eiman som har drivit bolaget de senaste sex åren.

Johan Lingefjärd, VD Polfärskt Bröd AB, säger:

Det känns fantastiskt kul att direkt efter påsk få välkomna två nya Företagare till Polfärskt-familjen! 

I Malmö ser vi mycket fram emot att få fortsätta arbeta tillsammans med Martin som har varit en stor del av framgången i Malmö under de gångna åren, med Martin vid rodret säkerställer vi kontinuitet i bolaget och regionen samtidigt som Martin också kommer att ha fullt stöd från tidigare ägare Mikael som arbetar kvar i styrelsen. Martin och Mikael har planerat detta under en lång tid och redan påbörjat en överlämning med hög kvalitet. Det är gott betyg såväl till hela Polfärskt som till Mikael i Malmö att vi har en intern kandidat som är redo att ta över bolaget. 

I Västerås har vi förmånen att få välkomna en ny ägare som ansluter till Polfärskt utifrån. Mats har spenderat en lång karriär i branschen och har drivit flera ICA-butiker med framgång, nu senast ICA MAXI Ronneby. Mats långa erfarenhet från butiksdrift kombinerat med en stark entreprenörskraft kommer att passa fint in i Polfärskt Västerås och vi har höga förhoppningar om att Mats fortsätter driva bolaget med ny energi mot nya mål. Jag vill passa på att hälsa Mats varmt välkommen till Polfärskt och önska såväl Martin som Mats varmt lycka till i sina nya roller. 

Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till våra tidigare ägare som nu gör sig redo för nya äventyr. Anders, Dan och Mikael har alla tre bidragit stort till Polfärskt resa över lång tid och inte minst de senaste åren när vi har vuxit kraftigt i Sverige. Mikael har också suttit flera år i Polfärskt Bröd ABs styrelse och lagt grunden för den satsning bolaget gör nu inför framtiden. Stort tack till er alla tre och ett varmt lycka till med era kommande utmaningar. Jag ser fram emot när våra vägar korsas igen!

 

Martin Olsson, ny VD och Ägare Polfärskt Malmö, säger: 

”Efter trettio år i brödbranschen som säljare och säljchef, är det med stor entusiasm jag, nu som ägare, ser fram emot att få leda Polfärskt Bröd Malmö AB. Vi ska vara ett hållbart och trivsamt företag, där vi arbetar tillsammans för att skapa de mest lönsamma och attraktiva brödavdelningarna i regionens alla dagligvarubutiker.”

 

Mikael Malmberg, tidigare VD och Ägare Polfärskt Malmö, säger:

”Efter 40 år inom dagligvaruhandeln och detaljhandeln, varav de senaste 12 åren som ägare och VD till Polfärskt Malmö så har det blivit dags för mig att gå vidare. Det har varit fantastiska år och inte minst inom Polfärskt där jag har haft förmånen att jobba med fantastiska medarbetare, företagarkollegor, supportkontor, leverantörer och alla andra som jag träffat inom branschen”.

 

Mats Gunnarsson, ny VD och Ägare Polfärskt Västerås, säger: 

”Efter mer än 30 år i dagligvaruhandeln är det dags för nya utmaningar. Att ta över Polfärskt-bolaget i Mälardalen ska bli kul och spännande att göra ihop med personalen på plats och med ny kollega Lovisa. Polfärskt har starka varumärken och ett starkt supportkontor, så nu tar vi matchen i Västerås!”

 

Anders Eiman, tidigare VD och Ägare Polfärskt Västerås, säger:

”Dags att summera åren inom denna fantastiska organisation Har man levt Polfärskt i 27 år så är det många man skulle vilja tacka för alla råd och hjälp som kommit på köpet som gjort att ”Tåget” aldrig stannar, utan det hittar nya spännande vägar för att ta sig fram! Så tack till er alla!”

 

 

Om Polfärskt Bröd

Polfärskt är en rikstäckande distributör av bröd och kakor till dagligvaruhandeln. Mer än vart tredje bröd som säljs i dagligvaruhandeln kommer från Polfärskt 31 terminaler runt om i Sverige. Företaget omsätter drygt 3 miljarder kronor och flera av marknadens starkaste varumärken inom matbröd, exempelvis Polarbröd, Fazer, Skogaholm, Korvbrödsbagarn och Hatting säljs och levereras av Polfärskt. Därtill levererar vi produkter från exempelvis Gille, Hägges, Smarry och Brödverket. Läs mer om oss på www.polfarskt.se

 

Kontaktpersoner:
Johan Lingefjärd
VD Polfärskt Bröd AB, telefon 072-211 04 11

Caroline Johanssson
HR-chef Polfärskt Bröd AB, telefon 076-126 40 94

 

13 JUL 2023

Konkurrensverket avslutar ärende om misstänkt otillåten samordning av försäljning av bröd

Polfärskt Bröd AB har tagit emot beskedet att Konkurrensverket avslutar ärendet där Polfärskt verksamhet varit föremål för granskning sedan mars 2022.

Konkurrensverket meddelar onsdagen den 12:e juli 2023 via sin hemsida att utredningen inte visar några tecken på oegentligheter i något avseende och att ärendet efter utredningen avslutas. ”Polfärskt Bröd AB välkomnar beskedet och tycker att utredningen har bedrivits på ett bra sätt och under gott samarbete” säger Johan Lingefjärd, VD Polfärskt Bröd AB.

Kontaktpersoner:

Johan Lingefjärd
E-post: johan.lingefjard@polfarskt.se, Tel: 0722-110411

20 MAR 2023

Johan Lingefjärd ny VD för Polfärskt Bröd

Johan Lingefjärd arbetar sedan maj 2022 inom Polfärskt som ansvarig för Försäljning och Marknad. Han tillträdde som tf VD den 23 februari och ersatte då tidigare VD Ragnar Landin. Johan har de senaste 15 åren haft flera ledande befattningar hos flera leverantörer till svensk dagligvaruhandel. Han har en mycket bred erfarenhet från tidigare roller inom finans och controlling, försäljning, marknad och kategoristyrning. I sin senaste roll före Polfärskt var Johan kommersiellt ansvarig för den svenska verksamheten på hudvårdsbolaget Beiersdorf och har tidigare lång erfarenhet från flera tjänster på bland annat Procter & Gamble. I samband med att Johan tillträder som VD för Polfärskt inleds processen att tillsätta en ny Försäljnings- och Marknadschef för bolaget.

Jonas Ideström, Styrelsens ordförande Polfärskt Bröd AB, säger:

”Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Johan till rollen som ny VD, det gläder mig särskilt att vi kan tillsätta denna roll med en redan befintlig kollega från Polfärskt. Johan tar med sig bred och värdefull erfarenhet från tidigare arbete som leverantör till dagligvaruhandeln och kan tack vare att han redan verkar i rollen som tillförordnad VD säkerställa att vi kan fortsätta vår viktiga utvecklingsresa utan avbrott. Jag är övertygad om att Polfärskt kommer att fortsätta utvecklas starkt i marknaden med Johan i rollen som VD.”

Jimmy Högfors, Styrelsens vice ordförande Polfärskt Bröd AB, säger:

”Jag har haft förmånen att arbeta nära Johan sedan snart ett år i vårt gemensamma arbete att utveckla den kommersiella delen av vår verksamhet och uppskattar vårt nära samarbete. Johan tar med sig erfarenhet från tidigare arbete i flera andra kategorier och därmed ett bra komplement i hur vi kan arbeta med utveckling, och vi har gjort flera viktiga förflyttningar tillsammans under 2022. Johan har sedan dag 1 i rollen som Försäljnings- och Marknadschef inom bolaget visat sig vara en mycket uppskattad ledare och chef, och jag ser fram emot att fortsätta arbetet med att utveckla Polfärskt mot nya höjder tillsammans med Johan.

Johan Lingefjärd, VD Polfärskt Bröd AB, säger:

”Det är med stor entusiasm, ödmjukhet och stolthet jag tar mig an uppdraget som VD för Polfärskt Bröd. Polfärskt är en fantastisk organisation med fantastiska medarbetare och jag har känt mig hemma här sedan första dagen. Med vårt urstarka och lokala entreprenörskap och breda portfölj av starka produkter står vi mycket väl rustade för framtiden. Jag ser mycket fram emot att tillsammans med mina kollegor fortsätta utvecklingen inom flera viktiga områden – organisation, teknik, produkt- och kategori samt kundsamarbeten.

Om Polfärskt Bröd

Polfärskt är en rikstäckande distributör av bröd och kakor till dagligvaruhandeln. Mer än vart tredje bröd som säljs i dagligvaruhandeln kommer från oss genom våra 31 terminaler runt om i Sverige. Företaget omsätter ca 3 miljarder kronor och flera av marknadens starkaste varumärken inom matbröd, exempelvis Polarbröd, Fazer, Skogaholm, Korvbrödsbagarn och Hatting säljs och levereras av oss. Därtill levererar vi produkter från exempelvis Gille, Hägges och Brödverktet. Läs mer om oss på www.polfarskt.se

Kontaktpersoner:

Jonas Ideström,
Ordförande Polfärskt Bröd AB, telefon 0707- 88 90 07

Jimmy Högfors,
Vice ordförande Polfärskt Bröd AB, telefon 070-696 48 99

23 MAR 2022

Konkurrensverkets granskning av Polfärskt Bröd välkomnas

Polfärskt Bröd AB är föremål för granskning hos Konkurrensverket i relation till vårt samarbete med Fazer och Polarbröd.

Konkurrensverket har i veckan varit på plats vid Polfärskt kontor i Lindome och inlett granskningen med en så kallad platsundersökning. ”Polfärskt Bröd AB välkomnar utredningen och samarbetar fullt ut för att underlätta granskningen” säger Ragnar Landin, VD Polfärskt Bröd AB.

Kontaktpersoner:

Ragnar Landin
E-post: ragnar.landin@polfarskt.se, Tel: 0706-585675

Mia Melin
E-post: mia.melin@polfarskt.se, Tel: 0730-293285

04 APR 2021

Polfärskt blir återförsäljare för Fazer Bageri i Sverige

  • För att förbättra servicen mot kund blir Polfärskt återförsäljare för Fazer Bageris färska bröd från varumärkena Fazer och Skogaholm med planerad start i början av sommaren 2021.
  • Återförsäljaruppdraget gäller endast dagligvaruhandeln. Fazer Bageri kommer fortsatt att hantera försäljning till restauranger, storkök, export samt produkter till handelns egna varumärken.
  • Återförsäljaruppdraget kommer att innebära ökad servicegrad till kund, butik samt konsument genom tätare besök i fler butiker, även på mindre orter. Samdistribution mellan fler aktörer innebär också mindre miljöpåverkan från bröddistribution som en följd av ökade volymer per leverans och minskade utsläpp genom färre brödbilar.
  • Den nya återförsäljarmodellen innebär att Fazer Bageris organisation för fältsälj och distribution kommer att avvecklas. MBL-förhandlingar angående samarbete är avslutade för Fazer Bageri och Polfärskt. LAS-förhandlingar för Fazer Bageri samt lokala förhandlingar gällande organisation för Polfärskt inleds nu med fackliga motparter.

 

 

”Med Polfärskt som återförsäljare ökar vi vår servicegrad så att fler konsumenter kommer kunna köpa Fazers och Skogaholms bröd och ta del av kampanjer, samtidigt som vår modell blir mer hållbar. Det är dock ett tungt besked vi idag behöver ge till våra medarbetare. Vi har stor förståelse för den tuffa tid som ligger framför alla berörda och vill på bästa sätt stötta i omställningen och tacka för allt engagemang och hårt arbete,” säger Patrik Hellgren, försäljningsdirektör Fazer Bageri i Sverige.

Samdistribution innebär flera miljömässiga fördelar
Genom att Fazer avvecklar den nuvarande fordonsflottan med ca 290 bilar beräknas Fazers CO 2 – ekvivalenter från bröddistribution halveras till 1,5 miljoner kg per år. 1 Vidare, har Polfärskt ambitionen att köra helt fossilfritt och man testar också som första brödleverantör att köra el-brödbil. Samarbetet stöttar också ett av Fazers hållbarhetsmål, 50% minskade utsläpp, till 2030. ”Genom en bättre servicegrad och ett fokuserat sortiment kommer samarbetet även att minska brödreturerna från handeln.

”Genom vårt utökade samarbete kommer vi att dela transporter för tre av Sveriges fyra största bagerier. Idag körs många mil för små leveranser vilket inte är miljömässigt eller ekonomiskt hållbart. Bröd är bland det mest klimatsmarta livsmedel man kan äta och genom en gemensam distribution förstärks detta ytterligare”, säger Petri Kujala, vd på Fazer Bageri och Ragnar Landin, vd på Polfärskt Bröd.

”Från vårt perspektiv ser vi mycket positivt på att våra leverantörer tar ett gemensamt ansvar för mer hållbara livsmedelstransporter, och att man ökar servicegraden till våra handlare i hela landet är så klart välkommet”, säger Fredrik Klein, affärsområdeschef färskvaror på ICA Sverige AB.

Med Fazer tar Polfärskt nästa steg

Polfärskt har genom åren byggt upp en framgångsrik organisation för att sälja och samdistribuera bröd från olika bagerier. Företagens lokala förankring och starka entreprenörskap kombinerat med kedjedrift har gjort Polfärskt framgångsrika på marknaden. “Med varumärkena Fazer och Skogaholm tillsammans med våra befintliga varumärken kommer vi täcka in hela brödkategorin och ha marknadens i särklass starkaste produktportfölj. Med samarbetet skapar vi även nya möjligheter att vidareutveckla vår samdistribution till nytta för befintliga samarbetspartners, butik och konsument genom förbättrad service, ökad färskhet i hyllan och lägre returer”, säger Ragnar Landin, vd Polfärskt Bröd.

Fazers bageriverksamhet – ett fortsatt viktigt strategiskt fokus
Fazer är ett matföretag som fokuserar på att skapa värde och som utvecklar ledande positioner i norra Europa. Marknaden för varumärken inom snabbrörliga konsumentvaror utvecklas snabbt och ställer krav på företag att möta ny efterfrågan. Fazer har en ambitiös tillväxtstrategi i Sverige och fokuserar på innovativa hållbara lösningar. Spannmålsprodukter och bageriverksamheten är en viktig del av den satsningen. För att nå full potential behövs tillväxt för Fazer Bageri i Sverige och förändringarna som nu presenteras lägger grunden det arbetet.

För mer information vänligen kontakta:

Patrik Hellgren, försäljningsdirektör Fazer Bageri
Tel: 0702 28 02 77, E-post: patrik.hellgren@fazer.com

Cecilia Lilljeforss, kommunikationsdirektör, Fazer Bageri (journalistkontakt)
Tel: 0725 26 49 91 E-post: cecilia.lilljeforss@fazer.com

Petri Kujala, vd, Fazer Bageri
E-post: petri.kujala@fazer.com, Tel: 00358 40 076 77 67

Ragnar Landin, vd Polfärskt (journalistkontakt)
Tel: 0706 58 56 75 , E-post: ragnar.landin@polfarskt.se

30 SEP 2020

Polfärskt satsar tillsammans med Polarbröd och Lantmännen på eldriven brödbil

Nu har Polfärskts första eldrivna brödbil börjat rulla och leverera bröd i Stockholmsområdet. Bilen är en del av Polfärskts långsiktiga mål mot en mer hållbar framtid där elektrifiering har en viktig roll.

– Det är extra spännande att vara bland de första att testa Volvo Lastvagnars första serietillverkade el lastbil inom ramen för vår redan effektiva samdistribution där fem olika uppdragsgivare distribueras via samma bil, säger Andreas Braun, VD Polfärskt Stockholm Syd.

Polarbröd som är majoritetsägare i Polfärskt sätter stort värde i denna satsning som ligger helt i linje med övriga prioriteringar för en uthållig livsmedelsförsörjning.

– Det är viktigt att våra produkter, liksom produkter från andra aktörer, transporteras med så liten klimatpåverkan som möjligt, säger Cindy Kite, Hållbarhetschef och Innovationssamordnare inom Polarbrödsgruppen. Redan idag transporterar vi stora volymer bröd med tåg och på sikt måste bilar med konventionellt bränsle helt bytas ut, avslutar Cindy.

En annan uppdragsgivare till Polfärskt är Lantmännen Unibake som är starkt involverad i denna satsning.

– Vi har tydliga mål avseende att minska koldioxidutsläppen från vår verksamhet och vi fokuserar ständigt på detta inom ett flertal områden. När det gäller transporter arbetar vi i dagsläget bl.a. mycket med förpackningsoptimering, där vi ser att vi gör skillnad. Då vi är i framkant gällande miljösatsningar ser vi el-lastbilen som ett välkommet incitament för en hållbarare logistik, en renare värld och ett nästa steg i att utveckla distributionsledet, säger Madelene Weistrand, Kvalitets- och Miljöchef på Lantmännen Unibake i Sverige.

För Volvo Lastvagnar, som levererar lastbilen, är detta en milstolpe och ett historiskt ögonblick när fler och fler elektrifierade transportbilar rullar ut i konventionell ordinarie trafik.

– Klimatutmaningen kräver logistiklösningar med noll utsläpp och det brådskar. För distribution av bröd, med många start och stopp, minskar vi både utsläpp och buller med vår Volvo FL Electric. Med våra helt eldrivna lastbilar möter vi både stränga miljökrav och höga affärsmässiga krav från våra kunder, säger Stefan Strand, VD Volvo Lastvagnar Sverige.

Polfärskt eldrivna brödbil är den första i trafik. På sikt satsas det på fler elektrifierade fordon då man har en stor flotta med bilar vilka succesivt kommer att bytas ut.

Om Polarbröd
Polarbröd är ett familjeföretag med hundraåriga traditioner i norrländsk brödkultur. Det moderna företaget har vuxit från ett litet familjebageri till att bli Sveriges tredje största producent av matbröd. Utöver brödverksamheten finns även energibolaget Polarkraft AB i koncernen som från hösten 2014 producerar vindel för koncernens behov. Polarbröd är självförsörjande på förnybar energi och vill vara en positiv kraft för omgivningen i omställningen mot en uthållig försörjning.

Om Polfärskt
Polfärskt Bröd är en rikstäckande distributör av bröd och kakor till dagligvaruhandeln. Vart fjärde bröd som säljs i dagligvaruhandeln kommer från oss. Företaget omsätter ca 1,8 miljarder kronor och några av marknadens starkaste varumärken inom matbröd, Polarbröd och Korvbrödsbagarn, säljs och levereras av oss. Men vi har också bröd från Hatting och Brödverket samt kaffebröd från Gille och Hägges. Läs mer om oss på www.polfarskt.se

Polarbröd: Johan Granberg, inköps- och logistikchef
johan.granberg@polarbrod.se
010 – 450 60 92

Polfärskt: Ragnar Landin, VD
ragnar.landin@polfarskt.se
0706 – 58 56 75

Volvo Lastvagnar Sverige: Susanne Frödin, PR- och Informationschef
susanne.frodin@volvo.com
0739 – 02 08 20