fbpx
23 MAR 2022

Konkurrensverkets granskning av Polfärskt Bröd välkomnas

Polfärskt Bröd AB är föremål för granskning hos Konkurrensverket i relation till vårt samarbete med Fazer och Polarbröd.

Konkurrensverket har i veckan varit på plats vid Polfärskt kontor i Lindome och inlett granskningen med en så kallad platsundersökning. ”Polfärskt Bröd AB välkomnar utredningen och samarbetar fullt ut för att underlätta granskningen” säger Ragnar Landin, VD Polfärskt Bröd AB.

Kontaktpersoner:

Ragnar Landin
E-post: ragnar.landin@polfarskt.se, Tel: 0706-585675

Mia Melin
E-post: mia.melin@polfarskt.se, Tel: 0730-293285

04 APR 2021

Polfärskt blir återförsäljare för Fazer Bageri i Sverige

  • För att förbättra servicen mot kund blir Polfärskt återförsäljare för Fazer Bageris färska bröd från varumärkena Fazer och Skogaholm med planerad start i början av sommaren 2021.
  • Återförsäljaruppdraget gäller endast dagligvaruhandeln. Fazer Bageri kommer fortsatt att hantera försäljning till restauranger, storkök, export samt produkter till handelns egna varumärken.
  • Återförsäljaruppdraget kommer att innebära ökad servicegrad till kund, butik samt konsument genom tätare besök i fler butiker, även på mindre orter. Samdistribution mellan fler aktörer innebär också mindre miljöpåverkan från bröddistribution som en följd av ökade volymer per leverans och minskade utsläpp genom färre brödbilar.
  • Den nya återförsäljarmodellen innebär att Fazer Bageris organisation för fältsälj och distribution kommer att avvecklas. MBL-förhandlingar angående samarbete är avslutade för Fazer Bageri och Polfärskt. LAS-förhandlingar för Fazer Bageri samt lokala förhandlingar gällande organisation för Polfärskt inleds nu med fackliga motparter.

 

 

”Med Polfärskt som återförsäljare ökar vi vår servicegrad så att fler konsumenter kommer kunna köpa Fazers och Skogaholms bröd och ta del av kampanjer, samtidigt som vår modell blir mer hållbar. Det är dock ett tungt besked vi idag behöver ge till våra medarbetare. Vi har stor förståelse för den tuffa tid som ligger framför alla berörda och vill på bästa sätt stötta i omställningen och tacka för allt engagemang och hårt arbete,” säger Patrik Hellgren, försäljningsdirektör Fazer Bageri i Sverige.

Samdistribution innebär flera miljömässiga fördelar
Genom att Fazer avvecklar den nuvarande fordonsflottan med ca 290 bilar beräknas Fazers CO 2 – ekvivalenter från bröddistribution halveras till 1,5 miljoner kg per år. 1 Vidare, har Polfärskt ambitionen att köra helt fossilfritt och man testar också som första brödleverantör att köra el-brödbil. Samarbetet stöttar också ett av Fazers hållbarhetsmål, 50% minskade utsläpp, till 2030. ”Genom en bättre servicegrad och ett fokuserat sortiment kommer samarbetet även att minska brödreturerna från handeln.

”Genom vårt utökade samarbete kommer vi att dela transporter för tre av Sveriges fyra största bagerier. Idag körs många mil för små leveranser vilket inte är miljömässigt eller ekonomiskt hållbart. Bröd är bland det mest klimatsmarta livsmedel man kan äta och genom en gemensam distribution förstärks detta ytterligare”, säger Petri Kujala, vd på Fazer Bageri och Ragnar Landin, vd på Polfärskt Bröd.

”Från vårt perspektiv ser vi mycket positivt på att våra leverantörer tar ett gemensamt ansvar för mer hållbara livsmedelstransporter, och att man ökar servicegraden till våra handlare i hela landet är så klart välkommet”, säger Fredrik Klein, affärsområdeschef färskvaror på ICA Sverige AB.

Med Fazer tar Polfärskt nästa steg

Polfärskt har genom åren byggt upp en framgångsrik organisation för att sälja och samdistribuera bröd från olika bagerier. Företagens lokala förankring och starka entreprenörskap kombinerat med kedjedrift har gjort Polfärskt framgångsrika på marknaden. “Med varumärkena Fazer och Skogaholm tillsammans med våra befintliga varumärken kommer vi täcka in hela brödkategorin och ha marknadens i särklass starkaste produktportfölj. Med samarbetet skapar vi även nya möjligheter att vidareutveckla vår samdistribution till nytta för befintliga samarbetspartners, butik och konsument genom förbättrad service, ökad färskhet i hyllan och lägre returer”, säger Ragnar Landin, vd Polfärskt Bröd.

Fazers bageriverksamhet – ett fortsatt viktigt strategiskt fokus
Fazer är ett matföretag som fokuserar på att skapa värde och som utvecklar ledande positioner i norra Europa. Marknaden för varumärken inom snabbrörliga konsumentvaror utvecklas snabbt och ställer krav på företag att möta ny efterfrågan. Fazer har en ambitiös tillväxtstrategi i Sverige och fokuserar på innovativa hållbara lösningar. Spannmålsprodukter och bageriverksamheten är en viktig del av den satsningen. För att nå full potential behövs tillväxt för Fazer Bageri i Sverige och förändringarna som nu presenteras lägger grunden det arbetet.

För mer information vänligen kontakta:

Patrik Hellgren, försäljningsdirektör Fazer Bageri
Tel: 0702 28 02 77, E-post: patrik.hellgren@fazer.com

Cecilia Lilljeforss, kommunikationsdirektör, Fazer Bageri (journalistkontakt)
Tel: 0725 26 49 91 E-post: cecilia.lilljeforss@fazer.com

Petri Kujala, vd, Fazer Bageri
E-post: petri.kujala@fazer.com, Tel: 00358 40 076 77 67

Ragnar Landin, vd Polfärskt (journalistkontakt)
Tel: 0706 58 56 75 , E-post: ragnar.landin@polfarskt.se

30 SEP 2020

Polfärskt satsar tillsammans med Polarbröd och Lantmännen på eldriven brödbil

Nu har Polfärskts första eldrivna brödbil börjat rulla och leverera bröd i Stockholmsområdet. Bilen är en del av Polfärskts långsiktiga mål mot en mer hållbar framtid där elektrifiering har en viktig roll.

– Det är extra spännande att vara bland de första att testa Volvo Lastvagnars första serietillverkade el lastbil inom ramen för vår redan effektiva samdistribution där fem olika uppdragsgivare distribueras via samma bil, säger Andreas Braun, VD Polfärskt Stockholm Syd.

Polarbröd som är majoritetsägare i Polfärskt sätter stort värde i denna satsning som ligger helt i linje med övriga prioriteringar för en uthållig livsmedelsförsörjning.

– Det är viktigt att våra produkter, liksom produkter från andra aktörer, transporteras med så liten klimatpåverkan som möjligt, säger Cindy Kite, Hållbarhetschef och Innovationssamordnare inom Polarbrödsgruppen. Redan idag transporterar vi stora volymer bröd med tåg och på sikt måste bilar med konventionellt bränsle helt bytas ut, avslutar Cindy.

En annan uppdragsgivare till Polfärskt är Lantmännen Unibake som är starkt involverad i denna satsning.

– Vi har tydliga mål avseende att minska koldioxidutsläppen från vår verksamhet och vi fokuserar ständigt på detta inom ett flertal områden. När det gäller transporter arbetar vi i dagsläget bl.a. mycket med förpackningsoptimering, där vi ser att vi gör skillnad. Då vi är i framkant gällande miljösatsningar ser vi el-lastbilen som ett välkommet incitament för en hållbarare logistik, en renare värld och ett nästa steg i att utveckla distributionsledet, säger Madelene Weistrand, Kvalitets- och Miljöchef på Lantmännen Unibake i Sverige.

För Volvo Lastvagnar, som levererar lastbilen, är detta en milstolpe och ett historiskt ögonblick när fler och fler elektrifierade transportbilar rullar ut i konventionell ordinarie trafik.

– Klimatutmaningen kräver logistiklösningar med noll utsläpp och det brådskar. För distribution av bröd, med många start och stopp, minskar vi både utsläpp och buller med vår Volvo FL Electric. Med våra helt eldrivna lastbilar möter vi både stränga miljökrav och höga affärsmässiga krav från våra kunder, säger Stefan Strand, VD Volvo Lastvagnar Sverige.

Polfärskt eldrivna brödbil är den första i trafik. På sikt satsas det på fler elektrifierade fordon då man har en stor flotta med bilar vilka succesivt kommer att bytas ut.

Om Polarbröd
Polarbröd är ett familjeföretag med hundraåriga traditioner i norrländsk brödkultur. Det moderna företaget har vuxit från ett litet familjebageri till att bli Sveriges tredje största producent av matbröd. Utöver brödverksamheten finns även energibolaget Polarkraft AB i koncernen som från hösten 2014 producerar vindel för koncernens behov. Polarbröd är självförsörjande på förnybar energi och vill vara en positiv kraft för omgivningen i omställningen mot en uthållig försörjning.

Om Polfärskt
Polfärskt Bröd är en rikstäckande distributör av bröd och kakor till dagligvaruhandeln. Vart fjärde bröd som säljs i dagligvaruhandeln kommer från oss. Företaget omsätter ca 1,8 miljarder kronor och några av marknadens starkaste varumärken inom matbröd, Polarbröd och Korvbrödsbagarn, säljs och levereras av oss. Men vi har också bröd från Hatting och Brödverket samt kaffebröd från Gille och Hägges. Läs mer om oss på www.polfarskt.se

Polarbröd: Johan Granberg, inköps- och logistikchef
johan.granberg@polarbrod.se
010 – 450 60 92

Polfärskt: Ragnar Landin, VD
ragnar.landin@polfarskt.se
0706 – 58 56 75

Volvo Lastvagnar Sverige: Susanne Frödin, PR- och Informationschef
susanne.frodin@volvo.com
0739 – 02 08 20